දෙව්සිරි පී. හේවාවිදාන

Brutal murder of the London girl Sara Everard by a policeman

Retracing Sarah Everard's last known movements is confronting, to say the least. Clusters of flowers mark the spots where CCTV vision and doorbell camera footage captured the marketing executive's last known steps. The roads she walked along side, during what should have been a 50-minute trip to her Brixton home in south London, are wide and heaving with traffic.

ලන්ඩන් පත්තර පට්ට ගහපු සියදිවි නසාගත් ලංකාවේ ක්‍රිකට්

ලංකා පිලේ නින්දා සහගත පරාජය ගැන ඇඬෙන ටිකක්

දෙවැනි කොරෝනාවෙන් බැට කා එලොව ගිහින් මෙලොව ආමි

කොරේ පිටට මරේ කියන්නාක් මෙන් මේ දිනවල මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ පැතිර යන කොරෝනා නව ප්‍රභේදය හේතුවෙන් මුළු ලොවම යළිත් වරක් භීතියට පත්ව සිටී. මේ භීතිය කොතරම්ද යත් ලොව රටවල් රැසක් බ්‍රිතාන්‍යය සමග ගුවන් ගමන් නතර...

සරත් සරත් යුද්ධය ආනන්දෙටත් ලැජ්ජයි

ෆොන්සේකා හා වීරසේකර ආනන්දයේ පරණ මිතුරන් දෙදෙනා පාර්ලිමේනිතුවේදී කතා කල යුත්තේ මේ රටට පිළිලයක් වී ඇති දැවෙන ප්‍රශ්න නොවේද?