ප්‍රකාශනය
ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ සංවිධාන එකමුතුව

පූර් විකාව
1) උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති ඓතිහාසික බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන 1700ක් දීර්ඝ කාලයක සිට විනාශ මුඛයට පත් වෙමින් තිඛෙන බැවින් සහ විශේෂයෙන් ම එම ක්‍රියාවලිය සංවිධානාත්මක පුද්ගලයන්ගේ මැදිහත්වීම මත ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන බවක් පැහැදිලි ව දක්නට ලැඛෙන බැවින් ද,
2) පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එම ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සිදුකරන මැදිහත් වීම සහ සමස්තයක් වශයෙන් ඒ සඳහා ලබා දී
ඇති පුමුඛතාව මහජන අපේක්ෂාවනට අනුව සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ නීතිය මගින් එම ආයතනයට පැවරී ඇති වගකීම සහ බලතල ප්‍රකාර ව කිසිසේත් ම නොසෑහෙන බව
ප්‍රකට කරුණක් බැවින් ද,
3) පුරාවිද්‍යා පනතට අනුකූල ව උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල සිදු කෙරෙන සංරක්ෂණ කටයුතුවලට බාධා කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂවල මහජන නියෝජිතයන් පවා ප්‍රචණ්ඩ විරෝධතා පවත්වන තත්ත්වයක් පැනනැගී ඇති බැවින් එම බලපෑම්වලට යටත්වීම නිසා හෝ එසේ නොමැති තත්ත්වයක දී පවා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන් මැලිකමක් දැක්වීම නිසා තත්ත්වය බරපතල වෙමින් පවතින බැවින් ද,
4) සාමය කඩවීම වැළැක්වීමේ මුවාවෙන් අධිකරණය පවා නොමග යවමින් සංරක්ෂණ කටයුතු අත්හිටුවීමට යම් පාර්ශ්ව සමත්වීම තුළ අදාළ ඓතිහාසික ව්‍යුහයන් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කළ නොහැකි ආකාරයට විනාශ මුඛයට පත්වීමේ අනතුරක් පැනනැගී ඇති බැවින් ද,
5) කුරුන්දි විහාර භූමිය සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආශ්‍රිත ව පැනනැගී ඇති ඉහත සඳහන් තත්ත්වයන් පාලනය කර නීත්‍යනුකූල ව සැලසුම් කර ඇති සංවර්ධන කටයුතු
ඉදිරියට කරගෙන යාමට පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා සහ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා අසමත් වී ඇති බවට සාක්ෂි ලැබී ඇති බැවින් ද,
6) මෙම සමස්ත තත්ත්වය විද්වත් මණ්ඩලයක් මගින් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කර අදාළ හේතු සාධක හඳුනාගත යුතු බව සහ ඒවා නිවැරැදි කිරීම සඳහා නිර්දේශ ලබාගත යුතු බව
සංවිධාන 44කින් සමන්විත ජාතික උරුමයන් සුරැකීමේ සංවිධාන එකමුතුව විසින් ඒකමතික ව තීරණය කර ඇති බැවින් ද,
මහජනයාගේ සහ අදාළ ක්ෂේත්‍රවල විද්වතුන්ගේ අදහස්, යෝජනා, පැමිණිලි සහ ඊට අදාළ සාක්ෂි සැලකිල්ලට ගෙන එම කර්තව්‍යය එනම්,

කුරුන්දි විහාරය ප්‍රමුඛ උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ජාතික උරුමයන් විනාශ කිරීම සහ ඒ ආශ්‍රිත ව ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී ගැටුම් නිර්මාණය කිරීමේ උත්සාහය පිළිබඳ ව විමර්ශනය කිරීම, හේතු සාධක හඳුනාගැනීම සහ වැරදි නිවැරදි කිරීමට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මහජන කොමිසමක් මෙසේ පත් කරන ලද වග යි.