අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහා නිකායේ අභිනව මහා නායක පදවිය පිළිබඳ ගෞරවාර්හ ත්‍රීකුණාමලයේ ආනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වෙත අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමේ පුණ්‍යෝත්සවය 

සම්බුදු සසුන යෙහෙන් පවතිද්දී සිංහලයන් රජකම උසුලද්දී සත් සරිතින් සමගිවැ වෙසෙද්දී සව් සිරිණී සිරිනී සිරි ලංකා පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ සමග